Free IELTS Seminar! 26 Jan 2016 Sponsored by Wall Street English

Open Days and Events

Free IELTS Seminar! 26 Jan 2016 Sponsored by Wall Street English

26 มกราคม 2559 (Tuesday)
15:00 - 18:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


SI-UK Thailand เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม IELTS Seminar ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

IELTS Seminar by Wall Street English

รอบที่ 1 3:00pm - 4:00pm
รอบที่ 2 5:00pm - 6:00pm 
IELTS Seminar - เตรียมพร้อมเพื่อผลสอบ IELTS 6.5-7
พบกับ:
 1. สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS แต่ละพาร์ทมีอะไรบ้าง
 2. เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับการสอบ พูด อ่าน เขียนและฟัง
 3. แนวทางในการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วและได้ผล
 4. แนวทางที่ดีที่สุดในการทำข้อสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง
ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์สูงในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนทำการสอบ IELTS ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถสอบถามแนวทางการทำข้อสอบหรือเคล็ดลับต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญได้

 

เพื่อโอกาสสำคัญของนักเรียนทุกคนที่ต้องการสมัครสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยของอังกฤษและมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรในอนาคต 

กิจกรรม IELTS Seminar ทั้งหมดสนับสนุนโดย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English 

 

เรื่อง : IELTS Seminar

วันที่ : 26 มกราคม 2559

เวลา : 15:00 – 18:00 น.

สถานที่ : รร.ดุสิตธานี กรุงเทพ

หมายเหตุ : การทำแบบทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ

 

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool