SI-UK Interview Day: Durham University 11 January 2017

Open Days and Events

SI-UK Interview Day: Durham University 11 January 2017

11 มกราคม 2560 (Wednesday)
11:00 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Mike Adcock


SI-UK Interview Day: Durham University วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 11:00-12:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!
พบและพูดคุยตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัย คุณ Mike Adcock  พร้อมข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อ และตัวแทนมหาวิทยาลัยยังช่วยประเมินผลการตอบรับเบื้องต้นให้คุณได้ ลงทะเบียน ฟรี! 

SIUKinterviewday11Jan17

Durham University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1832 จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักรและยังรั้งตำแหน่ง 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นสมาชิกของกลุ่ม Russell ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักศึกษาเลือกศึกษาต่อ โดยมีชื่อเสียงทางโดดเด่นทางด้าน Psychology, IT, English และสาขาวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย

การจัดอันดับ

  • อันดับ   4 โดย Times University Guide 2017
  • อันดับ   6 โดย Guardian University Guide 2017

ตัวแทนจาก Durham University สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

- สำเนา Passport

- สำเนา Transcript 

- SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)

- Resume (ถ้ามี)

- Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)

- IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool