SI-UK Interview Day: Leeds Trinity University

Open Days and Events

SI-UK Interview Day: Leeds Trinity University

29 มกราคม 2559 (Friday)
10:00 - 12:00
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


ศึกษาต่อกับ มหาวิทยาลัยลีดส์ทรินิตี้ นักศึกษาจะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา พร้อมเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นด้านการจ้างงาน ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และเมื่อจบการศึกษาแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา 3,000 คน จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Leeds Trinity University

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: Leeds Trinity University

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 29 มกราคม 2559, 10.00 - 12.00 น.

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool