SI-UK Interview Day: Liverpool Hope University

Open Days and Events

SI-UK Interview Day: Liverpool Hope University

29 มกราคม 2559 (Friday)
13:30 - 15:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033


มหาวิทยาลัยมีเปอร์เซ็นต์การได้งานของบัณฑิต 97.3% ของปีแรกที่จบการศึกษา ทำให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหราชอาณาจักรในด้านการได้งานหลังเรียนจบ มหาวิทยาลัยยังเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ และปัจจุบันมีนักศึกษา 6,000 คน โดย 600 คน มาจากประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ เนื่องจากมีภูมิหลังด้านศาสนา มหาวิทยาลัยจึงมีจุดแข็งด้านทฤษฎีและสังคมศาสตร์

 

น้องๆ ที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Liverpool Hope University

สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้

แล้วพบกันในวันที่ 29 มกราคม 2559 นี้นะคะ 

มหาวิทยาลัย: Liverpool Hope University

สถานที่: SI-UK กรุงเทพ, ซอย สุขุมวิท 25 (แผนที่)

วันและเวลา: วันที่ 29 มกราคม 2559, 13.30 - 15.30 น.

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool