หลักสูตร Academic IELTS ที่ SI-UK กรุงเทพฯ

หลักสูตร Academic IELTS

พิชิตคะแนนสอบ IELTS ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

Academic IELTS ที่ SI-UK

Academic IELTS คืออะไร?


หลักสูตร Academic IELTS มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในระดับอุดมศึกษา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร คุณควรเลือกเรียนหลักสูตร Academic IELTS 

นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีต้องใช้ผลสอบ Academic IELTS ในการยื่นใบสมัคร ซึ่งการเรียนหลักสูตร Academic IELTS นั้นจะเข้มข้นกว่าการเรียนในหลักสูตร General Training IELTS

Academic IELTS และ General IELTS ต่างกันอย่างไร? 

 

เกณฑ์การฟังและการพูดเป็นแบบเดียวกันกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบ IELTS แต่การอ่านกับการเขียนนั้นแตกต่างกัน 

IELTS Reading exam

Academic WritingGeneral Training IELTS

ความยาว 3 ย่อหน้า

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิชาการต่าง ๆ ในหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

มี reading ทั้งหมด 3 ส่วน โดย 2 ส่วนแรกมีเนื้อหาไม่มาก แต่ส่วนที่ 3 จะเป็นเนื้อหาแบบเนื้อเรื่องยาว 

สั้นและง่ายกว่าแบบ academic reading passage

IELTS Writing exam

Academic WritingGeneral Training IELTS
Task 1: Graph summarising (ขั้นต่ำ 150 คำ) Task 2: Essay writing (ขั้นต่ำ 250 คำ)
Task 1: Letter writing (ขั้นต่ำ 150 คำ) Task 2: Essay writing (ขั้นต่ำ 250 คำ)

วางใจให้เราช่วยเหลือคุณ

ถ้าคุณต้องการที่จะลงทะเบียนเรียน Academic IELTS กับ SI-UK กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำ ฟรี!

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University