หลักสูตร General Training IELTS ที่ SI-UK กรุงเทพฯ

General Training IELTS

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยการเรียน General Training IELTS ที่ SI-UK กรุงเทพฯ

General Training IELTS ที่ SI-UK คืออะไร?

General Training IELTS มุ่งเน้นการนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสังคมและการทำงาน รวมถึงการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การเรียน General IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ, ใช้ในการทำงานหรือเพื่อจุดประสงค์ในการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อเข้าประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบ IELTS

General IELTS และ Academic IELTS ต่างกันอย่างไร

เกณฑ์การฟังและการพูดเป็นแบบเดียวกันกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบ IELTS แต่การอ่านกับการเขียนนั้นแตกต่างกัน 

IELTS Reading exam

Academic WritingGeneral Training IELTS
ความยาว 3 ย่อหน้า เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิชาการต่าง ๆ ในหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

มี reading ทั้งหมด 3 ส่วน โดย 2 ส่วนแรกมีเนื้อหาไม่มาก แต่ส่วนที่ 3 จะเป็นเนื้อหาแบบเนื้อเรื่องยาว 

สั้นและง่ายกว่าแบบ academic reading passage

IELTS Writing exam

Academic WritingGeneral Training IELTS
Task 1: Graph summarising (ขั้นต่ำ 150 คำ) Task 2: Essay writing (ขั้นต่ำ 250 คำ)
Task 1: Letter writing (ขั้นต่ำ 150 คำ) Task 2: Essay writing (ขั้นต่ำ 250 คำ)

วางใจให้เราช่วยเหลือคุณ

ถ้าคุณต้องการที่จะลงทะเบียนเรียน General Training IELTS กับ SI-UK กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับคำแนะนำ ฟรี!

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University