สมัครเรียนหลักสูตร Pre-Masters ที่ INTO University of Stirling ได้แล้ววันนี้

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

สมัครเรียนหลักสูตร Pre-Masters ที่ INTO University of Stirling ได้แล้ววันนี้

1 ธันวาคม 2559

คุณสามารถสมัครเรียนหลักสูตร Pre-Masters ที่ INTO University of Stirling ได้แล้ววันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านการเรียนและการเตรียมพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการเรียนระดับปริญญาโท

หลักสูตร Pre-Masters ระยะเวลา 6 เดือน จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานให้คุณไปสู่การเรียนในอีกหลาย ๆ สาขาในระดับปริญญาโทที่ University of Stirling
โดยคุณจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะส่วนสำคัญในการเรียนและทำงานวิจัย และยังนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรในการเรียนระดับปริญญาโทอีกด้วย

การสมัครเรียนหลักสูตรนี้ดีอย่างไร

  • คุณจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อยอดจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
  • คุณจะได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรวมถึงพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นก่อนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
  • คุณจะได้เรียนรู้การทำโครงการวิจัยเพื่อปูทางไปสู่การทำ research proposal ในอนาคต รวมถึงโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการทบทวนงานวิจัย

คุณยังสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ซึ่งเริ่มต้นเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคมและเมษายน 2017 หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool