De Montfort University ประกาศเปิดหลักสูตรการเรียนในหลายสาขา

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

De Montfort University ประกาศเปิดหลักสูตรการเรียนในหลายสาขา ช่วงเปิดเรียนเดือนมกราคม 2018

27 ตุลาคม 2560

De Montfort University  เปิดสอนหลายหลักสูตรการเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ช่วงเปิดเรียนเดือนมกราคม 2018 ในสาขา Business, Computing, Engineering, Design และ Media

ในช่วงต้นปีนี้ DMU ได้รับการยอมรับและได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับ Gold จาก Teaching Excellence Framework โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่สื่อถึงการเรียนและการสอนที่โดดเด่นของ DMU ซึ่งส่งผลที่ยอดเยี่ยมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สำหรับหลักสูตร ของ De Montfort ที่เปิดเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2018 ได้แก่ Business Economics และ Business Finance MSc, Business Management in Sport MSc รวมถึง Fashion Management และ Marketing MA

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อกับ De Montfort University สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำได้ฟรี

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool