จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

4 กันยายน 2560

มีรายงานครั้งใหม่ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนั้นมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

โดยตัวเลขจากการรายงานนี้จัดทำโดย Higher Education Statistics Agency ในปี 2015-2016 และได้ชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนั้นมีจำนวนมากกว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองแบบ lower (2:2) ส่วนบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองแบบ upper (2:1) นั้น ยังมีจำนวนมากที่สุด โดยคิดเป็น 50% ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด

สำหรับสัดส่วนผู้จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรมีดังต่อไปนี้ Imperial College London (41.8%), University of Surrey (41.2%), University of Dundee (34.8%) and University of East Anglia (34%)

หากน้อง ๆ สนใจสมัครเรียนหลักสูตรชั้นนำระดับโลกกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับคำแนะนำฟรีทุกขั้นตอน หรือโทร 02-260-6033

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool