คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ University of Strathclyde ได้มอบทุนกว่า 3,000

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ University of Strathclyde ได้มอบทุนกว่า 3,000 ปอนด์ ให้แก่นักศึกษานานาชาติ

4 มีนาคม 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ University of Strathclyde ได้มอบทุน merit based scholarships จำนวน 50 ทุน กว่า 3,000 ปอนด์ ให้แก่นักศึกษานานาชาติ    

Dean’s International Excellence Awards คือทุนที่เตรียมไว้มอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในหลักสูตรเต็มเวลา ในปี 2016 โดยรางวัลเงิน 3,000 ปอนด์ จะมอบให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า ส่วนทุนจำนวน 2,000 ปอนด์ จะมอบให้แก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้เกียรตินิยม อันดับ 2 (upper division, 2:1) หรือเทียบเท่า 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้ จะต้องได้รับ offer แล้ว และจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 2,000 ปอนด์ แล้ว จากนั้นจะได้รับจดหมายยืนยันในการรับทุนนี้ ซึ่งจดหมายนี้สามารถใช้รับรองในการสมัครวีซ่าแบบ Tier 4 Student ได้อีกด้วย

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่ University of Strathclyde สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool