Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน

15 พฤษภาคม 2560

Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร BA และ BSc

Nottingham Trent University มีชื่อเสียงทางด้าน Art and Design, Architecture และ Law รวมถึงชื่อเสียงทางด้านกีฬาในลีกการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนสอนวิชากฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

และในปี 2017 นี้ มหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีความประพฤติดี โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

  • เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อกับ NTU
  • ทำการสมัครทุนภายในวันที่ 19 มิถุนายนนี้
  • มีผลการเรียนที่ดีในระดับ A Level / International Baccalaureate Diploma หรือ USA High School Diploma + SATS/APS จากโรงเรียนนานาชาติ /มีผลการเรียนปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เกรดเฉลี่ย 3.0

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้นสามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033 

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool