เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กพ. ประจำปี 2562

7 กันยายน 2561

ทุนการศึกษา

สำหรับน้องๆ ที่กำลังรอข่าวดีจาก กพ. หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับ ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนอื่นๆ ล่าสุด ทางกพ. ก็ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครทุนประจำปี 2562 แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 104 ทุน ส่วนจะมีทุนอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันเลย

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แบ่งออกเป็นทุนประเภทต่างๆ คือ

 • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 85 ทุน
 • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ทุน
 • ทุนวิวัฒนไชยาสรณ์ จำนวน จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 20 ปี มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน และเกรดเฉลี่ยรวมเมื่อจบการศึกษา (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562

จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ในสาขาวิชาใดก็ได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 20 ปี มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน และเกรดเฉลี่ยรวมเมื่อจบการศึกษา (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่าช้า! รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 นี้ กรอกใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th

น้องๆ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาและค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา scholarship-search จากเว็บไซต์ของ SI-UK ได้โดยตรง หรือ ปรึกษาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ SI-UK ฟรี โดยไดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดตหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในช่วง January 2019 ของ University of Lincoln

ทำความรู้จักกับ Northumbria University และหลักสูตร January Intake 2019

Northumbria University มอบสิทธิ์พิจารณายกเว้น Foundation Year ให้นักเรียนไทย 30 สถาบันที่สมัครเรียน ป.ตรี ในปี 2019

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University