Plymouth มหาวิทยาลัยสีเขียว

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

Plymouth มหาวิทยาลัยสีเขียว

3 กุมภาพันธ์ 2558

Plymouth University ได้รับการจัดอันดับจาก the People and Planet Green League ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร   ซึ่งเป็นแชมป์ในสมัยที่สอง ในรอบ 5 ปี

David Coslett, the interim chief executive  ของมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยPlymouth ได้ทำการวิจัยค้นหาว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไรสำหรับมหาวิทยาลัย และเราก็ได้ใช่มันเป็นกลยุกต์หลักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  มันคือแกนหลักสำหรับวิธีการทำงานมหาวิทยาลัยของเรา  รวมไปถึงการจัดการความสัมพันธ์ของเรากับซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจในงานวิจัยของเราที่จะแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ  ทางเศรษฐกิจและสังคัม”

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool