คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ University of Strathclyde

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ University of Strathclyde มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ

9 กุมภาพันธ์ 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ University of Strathclyde มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและได้ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน 2017

ทุนการระดับปริญญาตรี มูลค่า 3,600 ปอนด์

โดยเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ในส่วนค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีในปีแรก โดยนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 75% ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาเดิม

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate) มูลค่า 2,700 ปอนด์

โดยเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร MSc ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 (2:1 upper division หรือเทียบเท่า)

ทุนการวิจัยสำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate Research) มูลค่า 3,600 ปอนด์

โดยทุนมูลค่า 3,600 ปอนด์นี้ สนับสนุนค่าเล่าเรียนในปีแรกสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก (PHD) แบบเต็มเวลา

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่  University of Strathclyde พร้อมข้อมูลทุนการศึกษาดังกล่าว หรือต้องการข้อมูลศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool