รัฐบาลอังกฤษหนุนมหาวิทยาลัย ให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

รัฐบาลอังกฤษหนุนมหาวิทยาลัย ให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี มากขึ้นกว่าเดิม

26 พฤศจิกายน 2561

สหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักร มีแผนให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อความคล่องตัวทางการเงินและทางเลือกด้านการศึกษา

แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีบางมหาวิทยาลัยในอังกฤษและสหราชอาณาจักรที่มีหลักสูตรปริญญาตรี ที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 2 ปีอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาล แต่แผนแม่บทใหม่ที่ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงศึกษาธิการนี้ จะช่วยให้นักศึกษาประหยัดค่าเทอมอย่างน้อย 5,500 ปอนด์ เมื่อเทียบกับหลักสูตรปริญญาตรีระยะเวลา 3 ปี แบบเดิม ซึ่งผลการดำเนินการของหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ได้นำร่องไปก่อนแล้วนั้น ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรที่สั้นกว่านี้ ก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันเลย ไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี จะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 45 สัปดาห์ต่อปี (จากเดิมที่เคยเรียน 30 สัปดาห์ต่อปี)

Sam Gyimah รัฐมนตรีประจำทบวงมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า “หลักสูตรเร่งรัดนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนรุ่นต่อไปสามารถเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้น และได้รับประโยชน์ด้านการเงินด้วยค่าเล่าเรียนที่ต่ำลงเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันการศึกษาทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของนักเรียน"

สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มาแล้ว! ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติประจำปี 2019 จาก University of Sheffield

โอกาสสุดท้าย กับทุนส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนไทย รอบ January 2019 จาก BPP University

โปรส่วนลดค่าเล่าเรียน 2,500 ปอนด์ เฉพาะนิสิตจุฬาฯ ที่สมัครเรียนในรอบ January 2019 ที่ Coventry University

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University