มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรโชว์ฟอร์มเด่นในการจัดอันดับ

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรโชว์ฟอร์มเด่นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรรมของ Reuters 2016

23 มิถุนายน 2559


Reuters เพิ่งประกาศอันดับมหาวิทยาลัยท็อป 100 ที่โดดเด่นทางด้านนวัตกรรมของยุโรปเป็นครั้งแรก โดยมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก 

Imperial College London และ University of Cambridge ติดอยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ University of Oxford อยู่ในอันดับที่ 8 ขณะที่ University of Manchester และ University of Dundee ติดอยู่ในอันดับรวมท็อป 20 ส่วนมหาวิทยาลัย KU Leuven ของประเทศเบลเยียม อยู่ในอันดับท็อป
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางนวัตนกรรมครั้งนี้นั้นประเมินจากสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีผลต่อเศรษฐกิจของโลก

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool