Norwich University of the Arts มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

Norwich University of the Arts มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

14 มีนาคม 2560

 

Norwich University of the Arts ประกาศมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2017 นี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติมูลค่า 3,000 ปอนด์
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติมูลค่า 1,000 ปอนด์

ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี (Year 0 และ Year 1) ที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติเหมาะสม มีแฟ้มผลงานที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์หลังจากการนำเสนอในการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2017 นี้

Norwich University of the Arts มีบัณฑิตจำนวนมากถึง 95% ที่ได้รับการจ้างงานหลังจากเรียนจบหรือได้รับการตอบรับการศึกษาต่อภายใน 6 เดือน 

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลการศึกษาต่อ หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool