University of Leicester ประกาศแผนการเรียน International Year One

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

University of Leicester ประกาศแผนการเรียน International Year One ตัวใหม่สำหรับสาขาศึกษาการจัดการ

27 ตุลาคม 2558

 

University of Leicester ประกาศแผนการเรียน International Year One ตัวใหม่ในสาขาศึกษาการจัดการ โดยมีข้อเสนอให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเป็นโอกาศในการเลื่อนขึ้นไปศึกษาในชั้นปีที่ 2 ของสาขาเดียวกัน

การเรียน International Year One คือหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ของการศึกาาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Leicester หลักสูตรจะเริ่มในวันที่ 11 มกราคม และการเรียนตลอดหลักสูตรจะใช้เวลา 3 เทอม สาขาที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • BA Management Studies
 • BA Management Studies (Finance)
 • BA Management Studies (Marketing)
 • BA Management Studies (Organisation Studies)

University of Leicester คือมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 1% ของมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย Times Higher Education การรับสมัครมีจำนวนจำกัด ติดต่อ SI-UK วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการสมัครเรียน

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool