หลักสูตรบัญชีและการเงิน

Accounting and Finance

หลักสูตรบัญชีและการเงิน (Accounting/Finance)

เรียนต่อหลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรบัญชีและการเงิน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่ต้องการทำงานในสายอาชีพทางการเงิน การบัญชี และการจัดการทางด้านบัญชี โดยปกติการเรียนในหลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักรนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ก็มักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทในสายงานนี้เพื่อรองรับบัณฑิตที่จบใหม่

หลักสูตรบัญชีและการเงินในประเทสอังกฤษจะช่วยฝึกฝนทักษะ และความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ในมุมมองใหม่ ๆ รวมถึงนักศึกษาจะได้เรียนรู้การแปลความหมายทางบัญชี รวมไปถึงได้รับความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของการเงิน และการบัญชี

เส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน

หลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะมีโอกาสและทางเลือกมากมายในการทำงาน เช่น นักบัญชี  เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ในส่วนลูกค้าบุคคลและองค์กร/investment banking) ที่ปรึกษาด้านการจัดการ การลงทุน การประกัน และวิชาชีพแขนงอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาชีพในสายบัญชีและการเงินนั้นถือว่ามีอยู่มากมาย ทำให้โอกาสในการเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆนั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทที่ปรึกษา และองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆทั่วโลก

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

  • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 35 คะแนน
  • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB และต้องเคยลงเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสาขาบัญชี ธุรกิจ หรือคณิตศาสตร์
  • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละทักษะ

ทำไมต้องเรียนการบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

การเรียนหลักสูตรการบัญชี และการเงินที่สหราชอาณาจักรนั้น คุณจะได้สัมผัสกับระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังได้เรียนกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 ของโลกอีกด้วย

คุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา)

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บัญชีและการเงิน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บัญชีและการเงิน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool