หลักสูตรบัญชีและการเงิน

Accounting and Finance

หลักสูตรบัญชีและการเงิน (Accounting/Finance)

เรียนต่อหลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรบัญชีและการเงินเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการทำงานในสายอาชีพทางการเงิน บัญชีและการจัดการทางด้านบัญชี โดยปกติการเรียนในหลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่มักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทในสายงานนี้เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบใหม่

หลักสูตรบัญชีและการเงินในอังกฤษจะช่วยฝึกฝนทักษะและความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ ในมุมมองใหม่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแปลความหมายทางบัญชี รวมไปถึงได้รับความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของการเงินและบัญชี

เส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน

หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะมีโอกาสและทางเลือกมากมายในการทำงาน เช่น นักบัญชี, เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ในส่วนลูกค้าบุคคลและองค์กร/investment banking), ที่ปรึกษาด้านการจัดการ การลงทุน การประกันและวิชาชีพแขนงอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาชีพในสายบัญชีและการเงินมีมากมาย ทำให้โอกาสในการเข้าไปทำงานในองค์กรต่าง ๆ มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาและองค์กรขนาดใหญ่ต่าง ๆ

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

  • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 35 คะแนน
  • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB และต้องเคยลงเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสาขาบัญชี ธุรกิจ หรือคณิตศาสตร์
  • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละทักษะ

ทำไมต้องเรียนการบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

การเรียนบัญชีและการเงินที่สหราชอาณาจักรนั้น คุณจะได้สัมผัสกับระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม ท็อป 100 ของโลก

คุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา)

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บัญชีและการเงิน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บัญชีและการเงิน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool