หลักสูตรบัญชีและการเงิน

Accounting and Finance

เรียนต่อหลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรบัญชีและการเงิน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่ต้องการทำงานในสายอาชีพทางการเงิน การบัญชี และการจัดการทางด้านบัญชี โดยปกติการเรียนในหลักสูตรบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักรนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ก็มักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทในสายงานนี้เพื่อรองรับบัณฑิตที่จบใหม่

หลักสูตรบัญชีและการเงินในประเทสอังกฤษจะช่วยฝึกฝนทักษะ และความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ในมุมมองใหม่ ๆ รวมถึงนักศึกษาจะได้เรียนรู้การแปลความหมายทางบัญชี รวมไปถึงได้รับความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของการเงิน และการบัญชี 

เส้นทางอาชีพหลังจากเรียนจบหลักสูตรบัญชีและการเงิน

หลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะมีโอกาสและทางเลือกมากมายในการทำงาน เช่น นักบัญชี  เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ในส่วนลูกค้าบุคคลและองค์กร/investment banking) ที่ปรึกษาด้านการจัดการ การลงทุน การประกัน และวิชาชีพแขนงอื่น ๆ อีกมากมาย วิชาชีพในสายบัญชีและการเงินนั้นถือว่ามีอยู่มากมาย ทำให้โอกาสในการเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆนั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทที่ปรึกษา และองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆทั่วโลก

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 35 คะแนน
 • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB และต้องเคยลงเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสาขาบัญชี ธุรกิจ หรือคณิตศาสตร์
 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละทักษะ

ทำไมต้องเรียนการบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

การเรียนหลักสูตรการบัญชี และการเงินที่สหราชอาณาจักรนั้น คุณจะได้สัมผัสกับระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังได้เรียนกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 ของโลกอีกด้วย

คุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา)

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บัญชีและการเงิน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีและการเงิน ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จัดอันดับโดย Guardian University Guide ประจำปี 2019 ประกอบด้วย:

 1. University of Bath
 2. Loughborough University
 3. University of Leeds
 4. University of Strathclyde
 5. University of Buckingham
 6. University of Exeter
 7. London South Bank University
 8. Nottingham Trent University
 9. University of Warwick
 10. University College London

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บัญชีและการเงิน ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บัญชีและการเงิน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University