หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ MBA ที่อังกฤษ

Business and Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business Management)

เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการในสหราชอาณาจักร

การเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการที่สหราชอาณาจักรนั้น คุณจะได้สัมผัสกับระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 ของโลก โดยคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา)

การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ

การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการจะช่วยให้คุณมีสังคมใหม่ๆ และเครือข่ายสังคมของคนในสายงานเดียวกัน การเรียนบริหารธุรกิจและการจัดการที่สหราชอาณาจักรจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคุณในการเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่งที่คุณสามารถทำได้ ตั้งแต่งานด้านทรัพยากรบุคคล จนไปถึงงานด้านการจัดการอื่นๆ

อาชีพด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยไม่ว่าจะเป็นสาขาการท่องเที่ยว การเงิน การบริหารงานไอที ก็ล้วนจะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความสามารถในการทำงานได้ในทุก ๆ สาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการจัดการและบริหารธุรกิจทั่วไปแบบไม่ได้เน้นที่สาขาใดสาขาหนึ่ง จะเปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายนั่นเองที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ ก็ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนระหว่าง 35-38 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA/AAB อย่างน้อยหนึ่งวิชาในหมวดมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บริหารธุรกิจและการจัดการ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บริหารธุรกิจและการจัดการ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool