หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต LLB

LLB

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)

เรียนต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรกฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าคุณจะมองหาหลักสูตรปริญญาตรี (LLB) 3 ปี หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (LLM) หรือเป็นผู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิชากฎหมาย แต่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรบางตัวในสายงานนี้ SI-UK ก็พร้อมให้คำแนะนำตามที่คุณต้องการได้

หลักสูตรกฎหมายมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและมีแนวคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ในตัวบทกฎหมายต่าง ๆ และสถาบันกฏหมาย คุณสามารถลงทะเบียนและเลือกเรียนร่วมกับวิชาในสายงานอื่น เช่น ธุรกิจ วิศวกรรมโยธา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเรียนร่วมกับภาษาต่างประเทศได้ด้วย การเรียนกฎหมายจะช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ถึงสังคมในเชิงกว้าง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมและการจัดตั้งต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

เส้นทางอาชีพสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกฎหมายนั้นมีอาชีพในสายงานกฎหมายมากมายที่รองรับอยู่ ดังนี้

 • กฎหมายการเงิน
 • กฎหมายกิจการโทรคมนาคม
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายการแพทย์
 • กฎหมายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
 • จิตวิทยาและกฏหมาย
 • กฎหมายและรัฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และกฏหมาย
 • กฎหมายการธนาคาร
 • กฎหมายพาณิชย์
 • กฎหมายการกีฬา

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนที่ดี ได้เกรดระดับสูงในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังต้องลงเรียน A-Level ทั้ง 3 ระดับและต้องทำคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรกฎหมายในระดับปริญญาตรี ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.5 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 7.0 ขึ้นไป

หากคุณสนใจศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool