หลักสูตรการตลาด Marketing

Marketing

หลักสูตรการตลาด (Marketing)

เรียนต่อหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรการตลาดซึ่ง SI-UK เราทราบดีว่าการตัดสินใจเลือกสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้อาจยากสำหรับนักเรียนหลาย ๆ คน เราจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำหรับให้ข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดทกับคุณ และสามารถช่วยเหลือคุณในการค้นหาทั้งหลักสูตรและสถาบันที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

ต้องมีผลการเรียน 3 วิชาในระดับ A-Levels สำหรับสมัครเรียนต่อด้านการตลาดในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร (คู่กับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) แต่ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกหลักสูตร สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อด้านการตลาด ในระดับปริญญาตรี ผลสอบ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ในคะแนนส่วน การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.0 ซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปของการเรียนต่อหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

เหตุผลที่ควรเรียนหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันการตลาดมีความหลากหลายและมีความท้าทายอย่างมาก โดยในภาคธุรกิจได้มีการขยายตัวเพื่อการเติบโตของธุรกิจ และยังมีทีมการตลาดที่ต้องการบุคลากรคุณภาพเพื่องานที่ดีที่สุด ทั้งการทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผน ราคา การวิเคราะห์เทรนด์ โฆษณา และโปรโมชั่น ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ระบบการตลาด

การเรียนด้านการตลาดจะช่วยเปิดประสบการณ์ในการสร้างโอกาสในการทำงานในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่บัณฑิตสาขาการตลาดจะเลือกหลักสูตรที่สามารถเรียนและฝึกงานไปพร้อม ๆ กันได้

เส้นทางอาชีพสำหรับผู้จบการศึกษาหลักสูตรการตลาด

เมื่อจบการศึกษาในด้านการตลาดจะมีอาชีพรองรับในหลายๆบริษัททั่วโลก โดยการเริ่มงานครั้งแรกจะเริ่มด้วยการได้รับหน้าที่ผู้ช่วย หรือเป็น Sales ขณะที่การรับผิดชอบหน้าที่ในด้านการวิจัยโฆษณาและตลาดจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน โดยสามารถทำอาชีพได้หลายตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น Account executive, Planner, Copywriter, Researcher, Buyer และ Planner

ถ้าหากนักศึกษาวางแผนจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วก็จะสามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวกับการตลาด ยกตัวอย่างเช่น Event organizer, Consultant, PR Executive, PR Officer และ Press officer

หากคุณสนใจศึกษาต่อ การตลาด ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร การตลาด ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร การตลาด ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ การตลาด ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร การตลาด ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool