หลักสูตร MBA ที่อังกฤษ

MBA(Master of Business Administration)

หลักสูตร MBA

เรียนต่อหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร

การศึกษาหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักรใช้เวลาเรียน 1 ปี ในสถาบันส่วนใหญ่ นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมักประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพเสมอ ด้วยผลที่มีตัวเลือกในการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความยืดหยุ่น หลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่เปิดสอนในสหราชอาณาจักร แต่ละที่มีคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาต่อและขั้นตอนการสมัครที่แตกต่าง เราแนะนำให้คุณหาคำแนะนำในเรื่องการสมัคร

หลักสูตร MBA ตามมาตรฐานใช้เวลาเรียน 1 ปี แต่สำหรับหลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหารใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อก้าวสู่ระดับการจัดการที่อาวุโสกว่า และมีตัวเลือกมากมายที่ผสมระหว่างการศึกษาหลักสูตร MBA แบบนอกเวลา ร่วมกับตารางการทำงานที่ขาดไม่ได้

หลักสูตรMBAแบบออนไลน์ก็มีการเปิดสอน ในโลกที่มีอัตราเงินเฟ้อขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง แต่การเรียนหลักสูตรMBAก็ยังคงเพิ่มเงินเดือนและสถานะทางการงานให้มากเพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการเรียน หากคุณประสงค์จะศึกษาในลอนดอน มีหลักสูตรเปิดสอนมากมาย

ทำไมถึงควรเลือกศึกษาหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร?

การศึกษา MBA ในสหราชอาณาจักรเป็นการผสานความเป็นนานาชาติของการเรียน นักศึกษาและอาจารย์เอาไว้ด้วยกัน ในการดำเนินธุรกิจในระดับโลก อาจจะมีความเป็นไปได้ที่คนที่คุณติดต่อด้วยจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่คุณเจอในชั้นเรียน MBA ที่สหราชอาณาจักรมาก่อน

ถ้าคุณมีแนวคิดในการทำธุรกิจแต่ขาดประสบการณ์และงบประมาณ ยังมีหลักสูตร MBA ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณและเพื่อตอบโจทย์คุณในขณะทำอาชีพประจำอีกด้วย การศึกษา MBA ในสหราชอาณาจักรสามารถยกระดับคุณสมบัติและช่วยขยายขอบเขตการทำงานของคุณให้กว้างขวางและทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น

สำหรับหลักสูตรปริญญาโทมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนเท่าไหร่?

หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายประมาณ 16,000 ปอนด์ แต่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากอาจจะคิดค่าเล่าเรียนเพิ่มถึง 60,000 ป อนด์ การศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นสูง เรายังมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์งบประมาณของคุณ ซึ่งได้แก่ หลักสูตร MBA ค่าเล่าเรียนไม่แพง

คุณสมบัติสำหรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร

การได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตร MBA คุณต้องสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 3 ปี (5 ปี เป็นข้อได้เปรียบ) การเรียนหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักรเป็นการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

คุณอาจต้องสอบ The Graduate Management Admission Test (GMAT) ซึ่งประเมินการคิดวิเคราะห์ของบุคคล โดยทั้งหมดประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการพูด ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมงครึ่ง คะแนนจีแมทมีตั้งแต่ 200 ถึง 800 คะแนน สำหรับหลักสูตร MBA จะต้องได้คะแนนมากกว่า 600

หากคุณสนใจศึกษาต่อ MBA ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ MBA ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool