ทำไมจึงควรส่งใบสมัครตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าอยากไปเรียนต่อที่ UK ในเทอมกันยายน (September Intake) - 4 ธันวาคม 2561

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University