เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2019  - 8 มกราคม 2562

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University