สิ่งที่จะขาดไม่ได้ เมื่อต้องย้ายไปอยู่หอพักมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ - 6 พฤศจิกายน 2561

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University