10 สิ่งที่ควรพกติดตัวไว้ เมื่อเดินทางไปเรียนที่อังกฤษในช่วงเดือนกันยายน  - 12 กรกฏาคม 2561

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University