ศัพท์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการสอบ IELTS - 8 June 2017

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool