เรียนมัธยมระดับ A-Levels ที่อังกฤษ

A-levels in the UK

เรียนมัธยมระดับ A-Levels ที่อังกฤษ

Advanced Level หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า A-Level ในสหราชอาณาจักรเป็นการศึกษาเทียบได้กับระดับมัธยมปลายในระบบการศึกษาของไทย ยกเว้นในสก็อตแลนด์ ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียน Highers and Advanced Highers of the Scottish Qualifications Certificate สำหรับ A-Levels นั้น จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี และได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งการเรียนในระดับนี้ จะเป็นทางเดินเพื่อไปสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

SI-UK มีทางเลือกมากมาย หากคุณสนใจให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับ A-Levels รวมทั้งที่เป็นโรงเรียนประจำ กรุณาติดต่อเราเพื่อ ปรึกษาฟรี

หลักสูตร A-Level ในอังกฤษ

มี ทางเลือกมากมายในการเรียนต่อระดับ A-levels ที่Further Education College(หรือ tertiary college) ซึ่งมีหลักสูตรวิชาชีพมากมาย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปตามสาขาวิชา ที่เรียน

หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร A-level ในอังกฤษ ติดต่อเราเพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร A-levels ให้กับนักเรียนต่างชาติ (International students)

SI-UK แนะนำโรงเรียนในอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทย ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool