วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสหราชอาณาจักร

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย หรือต้องการมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนทั้งแบบภาคปกติ และภาคพิเศษ วิทยาลัยต่างๆนี้เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งการศึกษาต่อเนื่องของนักเรียนอายุ 16-18 ปี การเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ วิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นสถาบันของรัฐบาล แต่ก็มีหลายแห่งที่เป็นของเอกชน ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรต่างๆประมาณ 1 หรือ 2 ปี

ประเภทหลักสูตร

- ประกาศนียบัตร BTEC Nationals

หลักสูตร BTEC Nationals จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่รู้ตนเองว่าต้องการประกอบอาชีพอะไรและต้องการศึกษาต่อระดับสูงในด้านนั้น นักเรียน นักศึกษาจะเริ่มเรียนหลักสูตร BTEC National ตอนอายุ 16 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้มีให้เลือกเรียนมากถึง 250 สาขาตามแต่ความถนัดและสนใจ โดยมีความคล้ายคลึงกับการเรียนระดับ เอ – เลเวล ซึ่งเป็นที่ต้องการของทั้งมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงาน โดยทั่วไป หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (HND)

หลักสูตรนี้คล้ายกลับ BTEC โดยทั่วไปหลักสูตร HND จะใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเฉพาะได้ หลักสูตรนี้เทียบเท่ากับการศึกษา 2 ปีแรกในระดับปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษา 2 ปีเรียบร้อยแล้ว นักเรียน นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติได้ สำหรับหลักสูตร HND ภาคพิเศษจะต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี จึงจะสำเร็จการศึกษา

- หลักสูตรพื้นฐาน

วิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรเปิดหลักสูตรพื้นฐานให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพื้นฐานนี้ จะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ เชิญค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ foundation courses.

เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผลคะแนนการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องได้อย่างน้อย 4.5 แต่ 5.5 เป็นคะแนนที่ได้เปรียบในการรับเข้ามากกว่า หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนการสอบไอเอลท์ เชิญสมัครเรียนหลักสูตรการเตรียมตัวสอบไอเอลท์ เรามั่นใจว่าสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังของคุณได้แน่นอน

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้อย่างไร

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น เชิญนัดหมาย ปรึกษาฟรี จากเรา

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University