ศึกษาต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

เรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร 

หลักสูตรเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2015 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศให้หลักสูตรการเรียนเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวดเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักร การเรียนเกษตรศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณจักรจะช่วยฝึกฝนทักษะในเชิงลึกของเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพในลำดับต่อไป

การสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์

ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิตไม่ได้เจาะจงด้านการทำการเกษตรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เศรษฐกิจและระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นวุฒิการศึกษาที่ครอบคลุมการเรียนหลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์การเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหาร จุลชีวิทยาอาหาร โซ่อุปทานอาหารและลอจิสติกส์ อาหารแช่แข็งและคลังสินค้า ชีวเคมี วนศาสตร์ การค้าผลิตผลเกษตร, ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อในอนาคต การโภชนาการมนุษย์ และวิศกรรมฟาร์ม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านเกษตรศาสตร์จะมีพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการทดลองภาคปฏิบัติในพื้นที่สวนและฟาร์มของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

อาชีพในสาขาเกษตรศาสตร์

การเกษตรกรรมของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการจ้างงานที่สูงมาก อาชีพของบัณฑิตทางด้านเกษตรศาสตร์มความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฟาร์ม นักโภชนาการสัตว์ ตัวแทนที่ดิน นักวิทยาศาสตร์ดินและอุปทานโซ่อาหาร ส่วนตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ทางการเกษตรนั้นได้แก่ การทำงานวิจัย เทคโนโลยีและการตลาด

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 30 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB ในวิชาชีววิทยา เคมีหรือภูมิศาสตร์ 
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ

สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้ที่ไหนบ้าง

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับโดย Guardian University Guide ประจำปี 2019 ทางด้านเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และอาหาร มีดังนี้

 1. University of Leeds
 2. University of Nottingham
 3. Nottingham Trent University
 4. Bangor University
 5. University of Reading
 6. Cardiff Met University
 7. University of Newcastle
 8. Queen’s University, Belfast
 9. Manchester Metropolitan University
 10. Aberystwyth University

สนใจสมัครเรียนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาต่อของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ นอกจากนี้ เรายังมี บริการพิเศษ (Premium Service) ที่จะสามารถการรันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรให้แก่คุณได้อย่างน้อย  1 แห่ง อีกด้วย

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University