สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) ที่อังกฤษ

Architecture

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

เรียนต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร 

สถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบและเครื่องจักรที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างตึก เมื่อกลายเป็นผู้เชี่่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม หัวหน้าทีมออกแบบต้องเจาะจงลงไปในด้านการก่อสร้างให้ดูน่าประทับใจ รวมถึงการทำงานร่วมกัน ประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย และความยั่งยืน

หลายๆ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จะสอนด้านเทคนิคและการออกแบบควบคู่ไปกับ การสอนด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การเรียนบนพื้นฐานประวัติศาสตร์และทฤษฎีจะเรียนควบคู่ไปกับการเรียนด้าน ศิลปะ และการออกแบบ 3D ซึ่งจะให้การผลักดันที่ดีที่สุดกับนักเรียน เกี่ยวกับมิติของการเป็นมืออาชีพทุกๆ ด้าน

การสมัครเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

อยากเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การเรียนด้านนี้ จะผสมผสานระหว่างการเรียนด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับการเรียนในมหาวิทยาลัย 5 ปี และอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์กอย่างน้อย 2 ปี สำหรับการได้จบการศึกษา ถ้าหากนักเรียนจะเรียน 3 ปี BA (เป็นระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรศิลปะ) หรือ BSc (ระยะเวลาทั่วไปของหลักสูตรคณิตศาสตร์) นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 หรือ 2 ปี นอกจากนี้การเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปีก่อน จากนั้นจะได้รับการเป็นสมาชิกของ RIBA, the Royal Institute of British Architects จากนั้นจะได้รับการเข้าเรียนต่ออีก 2 ปี ในระดับ BArch, Diploma หรือ March ตามลำดับ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในแต่ละมหาวิทยาลัย) โดยก่อนการฝึกงาน 2 ปี จะเป็นการสอบภาคสุดท้ายของนักเรียน

 1. BSc (Hons) Architecture
 2. One year paid practical experience
 3. March Master of Architecture
 4. Minimum one year paid practical experience
 5. Final qualification in professional practice

สายอาชีพด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเรียนสายนี้มีสายอาชีพหลัก คือ: 

 • Architect
 • Architect Technologist
 • Interior Design

หรือในสายงานอุตสหกรรมโรงงาน เช่น budget, safety, building regulations และ planning law,

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) ในสหราชอาณาจักร

วิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนจะมีความสัมพันธ์กัน แต่นักเรียนต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการเรียนในวิชาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ การเรียนด้านคณิตศาสตร์และศิลปะ จนกระทั่งจบการศึกษา จะมีผลและนักเรียนควรจะมีผลงานด้าน Drawing และต้องมีความสนใจในการออกแบบและสร้างงาน 3D Portfolio จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบรับเข้าศึกษาต่อ โดยการเลือกผลงานทุกชิ้น

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB ทั้งสามสายทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยใดที่สามารถศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมได้บ้าง?

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จากการจัดอันดับโดย The Guardian University Guide ได้แก่:

 1. University College London
 2. Cardiff University
 3. University of Kent
 4. University of Bath
 5. University of Huddersfield
 6. University of Sheffield
 7. University for the Creative Arts
 8. Coventry University
 9. Queen’s University Belfast
 10. Northumbria University

SI-UK มีส่วนช่วยในการสมัครเรียนต่อได้อย่างไร?

สถาบันการศึกษามากมายในสหราชอาณาจักร ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ SI-UK เราทราบดีว่าการตัดสินใจเลือกสถาบันต่างๆ เหล่านี้อาจยากสำหรับนักเรียนหลายๆ คน เราจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสถาบันการศึกษา ต่างๆ สำหรับให้ข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดทกับคุณได้ และสามารถช่วยเหลือคุณในการค้นหาทั้งหลักสูตรและสถาบันฯ ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาเราทาง online เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย ที่เหมาะสมกับคุณ

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool