เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ในอังกฤษ

Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

เรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในด้านวิศกรรมแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้หัวข้อศึกษาที่มีมากมายของสาขาวิศกรรมศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ คือ การทำวิจัย การพัฒนา การออกแบบ อุตสาหกรรม และกระบวนด้านการผลิตและบริการ

สาขาวิศกรรมศาตร์ถือเป็นหนึ่งในสายการเรียนที่กว้างที่สุดสายหนึ่ง เพราะพบเห็นได้เกือบทุกที่และทุกอย่างที่เราใช้งาน บริโภค และเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่กิจกรรมสันทนาการไปจนถึงการรักษาทางการแพทย์ การสื่อสารไร้สายไปจนถึงระบบขนส่งสมัยใหม่ วิศวกรรมมักจะพบว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของอุตสาหกรรมและการซื้อขาย

สมัครเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์กับ SI-UK

อยากเรียนต่อวิศวะ? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร และแนวทางด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อย่างไรก็ตาม มีบางหลักสูตรที่เน้นความสนใจไปที่ธุรกิจมากกว่าด้านวิศวกรรม แต่ใช้ชื่อหลักสูตรว่า วิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นการเลือกสมัครเรียนสาขาวิศกรรมศาสตร์จึงต้องมีความเข้าในและพิถีพิถันในการเลือกมหาวิทยาลัย ทั้งในขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการเลือกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

เส้นทางอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการในสาขาวิศวกรรมมีอัตราที่สูงมาก ทั้งแผนกการเงิน เครื่องกล สารสนเทศและเครื่องกลไฟฟ้า รวมทั้งอัตราการว่างงานในสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมก็มีสัดส่วนที่ค่องข้างน้อย เมื่อเทียบกับสายอาชีพอื่น ๆ

ในสหราชอาณาจักรมีอุดสาหกรรมที่อาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน มีอัตราส่วนสูงถึง 40% ของการเติบโตของผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน และเป็นกุญแจสำคัญในเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่การแข่งขันรถยนต์ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สำหรับคนที่กำลังมองหาการเรียนในสาขาที่มีความหลากหลาย คงไม่มีสาขาไหนที่จะน่าตื่นเต้นเท่ากับวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์เคมี (เคมีและฟิสิกส์) และวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (ชีววิทยา จุลชีววิทยา และชีวเคมี) รวมถึงคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือเคมีให้กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์หรือสิ่งมีค่า หรือเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของนั้น ๆ เอง

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลรักษาทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมไปถึงงานอย่าง สะพาน ถนน คูคลอง เขื่อนและอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วย geotechnical engineering, structural engineering, transportation engineering, municipal or urban engineering, water resources engineering, materials engineering, coastal engineering, surveying และ construction engineering.

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความสนใจไปที่เรื่องของไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแม่เหล็กไฟฟ้า ครอบคลุมหัวข้อศึกษาย่อย คือ พลังงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม การะบวนการส่งสัญญาณและการสื่อสาร โดยปกติ วิศวกรรมไฟฟ้ามักจะถูกมองว่าเอาไว้จัดการกับปัญหาใหญ่ ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องยนต์ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้ววิศวกรรมไฟฟ้าก็ศึกษาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้าด้วย 

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่ประยุกต์กฎของฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เพื่อในการวิเคราะห์ ออกแบบ การผลิต และการดูแลของระบบเครื่องกล เป็นสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานความร้อนและการใช้พลังงานเครื่องกลเพื่อการออกแบบ การผลิด และการทำงานของเครื่องกลและเครื่องมือ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

ด้วยการออกแบบคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขานี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ การออกแบบ PDAs สาย USBs หรือ การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานในอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังทำงานในส่วนของซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตามการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมาก ๆ มักจะเป็นในสายของวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยที่แยกออกไปอีกแขนง

วิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ (Mechatronics Engineering)

เป็นสาขาวิศวกรรมที่ให้ความสนใจไปที่ความสอดคล้องกันของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบที่ผสมกันระหว่างระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรู้จักกันในชื่อ ระบบอิเล็กโทรเมคคานิคอล ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ รวมไปถึงระบบการทำงานย่อยอื่น ๆ ของอากาศยานและเครื่องยนต์

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ในสหราชอาณาจักรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ M.Eng และ B.Eng สำหรับ M.Eng นั้น จะเป็นหลักสูตรปริญญาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ (Chartered Engineers) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกงานเพิ่ม ส่วน B.Eng นั้น จะเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป ใช้เวลา 3 ปี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มอีกหนึ่งปีได้เช่นกัน โดยนักศึกษาที่หลักสูตร B.Eng ที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับที่เหมาะสมก็สามารถทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ แต่การที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นวิศวกรเต็มตัวนั้น จะต้องศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ M.Eng เท่านั้น ในบางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนหลักสูตรที่ต้องการ ระหว่าง B.Eng และ M.Eng ในช่วงปีแรก ๆ ของการเรียนได้ วิศวกรที่มีใบ ประกอบวิชาชีพ (Chartered Engineers) จะเป็นวิศวกรที่ลงทะเบียนกับสภาวิศวกรของสหราชอาณาจักร (ECUK) ซึ่งจะสามารถทำงานได้ในทั่วยุโรป นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์พร้อมการฝึก งาน 1 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกงานมักจะเป็นช่วงปีที่ 3 หรือ 4 ของการเรียน แต่นักศึกษาก็สามารถเลือกฝึกงานในปีที่ 2 หรือ 3 ได้เช่นกัน

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 35 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB ในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกซ์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยใดที่สามารถศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้บ้าง?

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาและเป็นที่ยอมรับ ที่มีการจัดอันดับโดย the Guardian 2016 University Gulde ได้แก่:

สาขาวิศกรรมศาสตร์ (General Engineering)

 1. University of Cambridge
 2. Imperial College London
 3. University of Oxford
 4. University of Leeds
 5. University of Nottingham
 6. University of Durham
 7. University of Central Lancashire
 8. University of Exeter
 9. University of Lincoln
 10. University of Warwick

สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 1. University of Cambridge
 2. Imperial College London
 3. University of Birmingham
 4. University of Bath
 5. Queen's University, Belfast
 6. University of Leeds
 7. University of Nottingham
 8. University of Edinburgh
 9. Lancaster University
 10. University of Bradford

สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 1. Imperial College London
 2. Heriot-Watt University
 3. University of Bath
 4. University of Southampton
 5. University of Sheffield
 6. University of Leeds
 7. University of Surrey
 8. University of Liverpool
 9. University of Ulster
 10. Coventry University

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical/Electronic Engineering)

 1. University of Southampton
 2. University of Surrey
 3. Heriot-Watt University
 4. Imperial College London
 5. University of Leeds
 6. University of Glasgow
 7. University College London
 8. University of Strathclyde
 9. University of Manchester
 10. City University London

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 1. Imperial College London
 2. University of Leeds
 3. University of Bath
 4. University of Southampton
 5. University of Sunderland
 6. University of Birmingham
 7. University of Dundee
 8. University of Cardiff
 9. Loughborough University
 10. Heriot-Watt University

สาขาวิศวกรรมวัสดุและแร่ (Materials and Mineral Engineering)

 1. University of Oxford
 2. Imperial College London
 3. University of Exeter
 4. Loughborough University
 5. University of Birmingham
 6. University of Leeds
 7. Swansea University
 8. Queen Mary, University of London
 9. University of Sheffield
 10. Bucks New University

หากต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อ็อกฟอร์ด UCL หรือ มหาวิทยาลัยอิมพิเรียล คอลเลจ ลอนดอน โปรดตรวจสอบ Oxbridge Service ของเรา ที่จะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และด้วยบริการ Premium จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool