เรียนต่อด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

เรียนต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

นักเรียนสามารถเลือกเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท เกือบทุกมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ดังนั้น การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่นักเรียนควรตระหนักมากกว่า ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย การจัดอันดับ สถานที่เรียน และผลสำรวจด้านการจ้างงานหลังเรียนจบ

ทีมงานประสบการณ์สูงของเรา ได้ช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ถือว่าดีที่สุดใน ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มามากมานแล้ว เนื่องด้วยความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการสมัคร และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย สามารถช่วยเหลือให้นักเรียนของเรา นักเรียนของเราได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยโด่งดังทั้งหลา ในสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนที่มีงบประมาณจำกัด ทางเราก็สามารถคัดสรรมหาวิทยาลัยที่ดี และเหมาะสมได้ค่ะ

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้ารับการปรึกษา ฟรี! กับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อจะคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน

ทำไมต้องศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ สหราชอาณาจักร?

มีหลากหลายเหตุผลที่ดี สำหรับการเลือกที่จะศึกษาต่อด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร คือ

• มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นส่วนหนึ่งของ 100 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ดังนั้น เราสามารถมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนได้

• การศึกษาต่อในภาคภาษาอังกฤษ จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานของคุณในอนาคต เนื่องจากภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นภาษาทางการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก

• บริษัทจากทั่วทุกมุมโลก ได้เข้ามาทำธุรกิจ ณ สหราชอาณาจักร ดังนั้น โอกาสที่นักเรียนจะได้พบปะกบัผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย

• คอร์สการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่นี่ส่วนใหญ่ จะมีตำแหน่งงานรองรับ กับบริษัทที่น่าเชื่อถือทั่วโลก

• นักเรียนสามารถสำเร็จหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ภายในเวลาเพียง 3 ปี และปริญญาโทภายในเวลาเพียง 1 ปี

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ในการสมัครเข้าศึกษาต่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สหราชอาณาจักร?

คอร์ส เกี่ยวกับบริการธุรกิจ ส่วนมากจะประกอบไปด้วยวิชาการจัดการ, ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน, ทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ, ลักษณะขององค์การต่างๆ, กฎหมายธุรกิจ, พัฒนาการความเป็นผู้นำ, การบริหารจัดการเชิงกลยุทธิ์,และพฤติกรรมของผู้บริโภค

ปริญญาโท : เรียนจบระดับปริญญาตรี (บางมหาวิทยาลัยต้องการนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน)

ปริญญาตรี : เรียนจบระดับมัธยมศึษาตอนปลาย

ในบางระบบการศึกษาของบางประเทศ หรือบางโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ำ นักเรียนอาจต้องเรียนคอร์สปูพื้นฐานเพิ่มเติม

เรียนจบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้ว สามารถทำงานด้านใดได้บ้าง?

การ เรียนจบด้านนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้กับเกือบทุกอาชีพ นายจ้างส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับพนักงานของตัวเองในด้านต่างๆ ซึ่งนายจ้างเหล่านี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักเรียนสามารถหางานได้ในสายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต หรือบริการ, ข้าราชการของรัฐ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย และองค์กรเชิงพาณิชย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนองค์กร และกำลังคน, การสรรหา การคัดเลือก และการเลิกจ้าง, การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะของพนักงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม, การประเมินผลงาน และการให้บริการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยใดที่สามารถศึกษาต่อด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้บ้าง?

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ ได้แก่:

หากนักเรียนสนใจสมัครเรียนใน Oxford, Cambridge, London School of Economics หรือ University College London? สามารถใช้บริการ Oxbridge Service,ของเรา ซึ่งสามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้เช่นกัน

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และด้วยบริการ Premium จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool