เรียนต่อหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจัก

Human Resources Management

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

เรียนต่อหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร จะมุ่งเน้นการวางแผนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมไปถึงการจัดการด้านการจ้างงาน การคัดเลือกหรือการเลือกสรรพนักงาน การเลิกจ้างงาน การฝึกฝนและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม การประเมินค่างานในองค์กรและสวัสดิการพนักงานทั้งในภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคส่วนอาสาสมัคร

สำหรับการศึกษาในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังทำงานด้าน HR (Human Resources) หรือผู้ที่มีความสนใจในสายงานนี้ การเรียนรู้จะมุ่งเน้นถึงความเป็นผู้นำ รวมถึงทักษะการจัดการและการพัฒนาผ่านบทเรียนผ่านสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยคุณสมบัติของผู้เรียนนั้นจะสามารถตอบโจทย์การจ้างงานจากองค์กรที่มีชื่อเสียง และมีการรับรองจาก Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) เพื่อการเริ่มต้นที่ดีไปสู่การทำงานในเส้นทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มตัว

เส้นทางอาชีพหลังจบหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้ในหลายเส้นทางอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐ เอกชน หรือภาคส่วนอาสามัคร ซึ่งปัจจุบันองค์กรบริษัทต่างๆก็มีความต้องการผู้ที่มีทักษะและความสามารถด้านการการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

  • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
  • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
  • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหราชอาณาจักร

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำแนะนำฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ร่วมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมีบริการ บริการพิเศษ ซึ่งสามารถการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool