เรียนต่อรัฐศาสตร์

International Relations

หลักสูตรรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

เรียนต่อหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

อยากเรียนต่อรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

สนใจในการเรียนต่อด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

SI-UK พร้อมที่จะช่วยคุณสมัครเรียนในด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เริ่มต้นวันนี้ นัดเวลาปรึกษาฟรี ที่ SI-UK Bangkok หรือ ปรึกษาผ่านทาง Skype

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร?

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations หรือ International Studies หรือ IR) เป็นสาขาหนึ่งของภาควิชารัฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง NGOs และบริษัทข้ามชาติต่างๆ หลักสูตรวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องอำนาจการ ปกครองของแต่ละประเทศ, สิ่งแวดล้อม, การพัฒนา, และสิทธิมนุษยชน ในระดับระหว่างประเทศ และยังเกี่ยวพันกับนโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากนโยบายนั้นส่งผลกระทบถึงประเทศอื่นๆ ในโลก การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรที่ Aberystwyth University ในปี 1919 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังคงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านนี้

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?

การเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สหราชอาณาจักร จะช่วยให้คุณสามารถทำงานในด้านการวิจัย, สื่อสารมวลชน, การวางนโยบายทางด้านการสังคมและการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนและ โครงข่ายและปัจจัยที่มองไม่เห็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เหนือกว่าคนอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานในสาขาอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น:

 • ทักษะการค้นคว้าวิจัย (Research skills)
 • ทักษะการวิเคราะห์ (Critical analysis skills)
 • ขั้นตอนวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)
 • ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Cross-cultural awareness)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ สหราชอาณาจักร?

การเลือกเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันะ์ระหว่างประเทศที่สหราชอาณาจักรนั้น มีข้อดีมากมาย เนื่องจากที่อังกฤษเป็นประเทศต้นกำเนิดของการศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นับตั้งแต่หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 1 นักศึกษาจึงมีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานมากที่สุดกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 โดยเฉพาะผู้ที่สนใจทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชานี้ จะพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นแหล่งที่ตั้งขององค์กรต่าง ๆ มากมาย หลาย ๆ เมืองหลักในอังกฤษล้วนเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟความเร็วสูงที่มีความสะดวกสบายในการ เดินทางไปยังกรุงบรัซเซลส์และสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป (EU) นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษยังเป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของอังกฤษ ยังได้รับการวางโครงสร้างมาอย่างดี นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา) จะเห็นได้ว่าการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งช่วยให้คุณได้รับความรู้ความเชียวชาญในด้านรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และยังเป็นการใช้ทรัพยากรเงินและเวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

เรียนจบรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะมีโอกาสและทางเลือกมากมายในการทำงาน เช่น ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น โดยสามารถทำหน้าที่นักวิเคราะห์หรือวางนโยบายให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำงานกับ NGOs หากสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรจะยิ่งได้รับการยอมรับ และมีข้อได้เปรียบกว่าผู้สมัครอื่น ๆ นอกจากนี้ ความรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการทำงานในเชิงธุรกิจ, สื่อสารมวลชน, การเมืองการปกครอง หรือการรณรงค์เคลื่อนไหวต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสาขาใด ผู้สำเร็จการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักร เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องของความรู้ความสามารถในสาขานี้

มีมหาวิทยาลัยใด ที่ให้คุณสามารถศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้บ้าง?

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ ได้แก่:

หากท่านสนใจที่จะสมัครเรียนในสถาบันชั้นแนวหน้าของ UK อย่าง Oxford, Cambridge, London School of Economics หรือ University College London? สามารถใช้บริการ ท่าน Oxbridge Service ของเรา ซึ่งสามารถช่วยท่านในการเตรียมตัวและสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเพื่อศึกษาต่อใน UK และด้วยบริการ Premium ของเรา จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย อย่างแน่นอน!

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool