เรียนต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

Master of Laws

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM) ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM)

LLM คือชื่อย่อภาษาละตินของคำว่า Latin Legum Magister ซึ่งหมายถึง นิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยปกติแล้วหลักสูตรมีระยะเวลาการเรียน 1 ปี หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนิติศาสตรบัณฑิต และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และกำลังฝึกทนายเพื่อความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายแรงงาน โดยปกติแล้วหลักสูตรมีระยะเวลาการเรียน 1 ปี

โดยสาขานี้มีตัวเลือกที่หลากหลาย โดยบางวิชาเช่น กฎหมายภาษีอากร นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยมีคณะที่เปิดสอนทางด้านนี้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงเป็นอย่างยิ่งในการเลือกสาขาวิชาก่อนที่จะเลือกมหาวิทยาลัย 

สมัครเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

SI-UK พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มต้นสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้พร้อมรับคำแนะนำจากเจ้าหน้า SI-UK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โอกาสทางอาชีพของนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาหลักสูตร LLM นั้นไม่เพียงนำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาทางนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนเสริมระดับปริญญาทางกฎหมายอื่น ๆ ในวิชาชีพดังต่อไปนี้

 • ทนายความที่สามารถว่าความในศาลชั้นสูง (Barrister)
 • นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย (Solicitor)
 • ทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเฉพาะทาง (Chartered legal executive)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย (Chartered accountant)
 • ทนายสิทธิบัตร (Patent attorney)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human resources officer)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การเรียนหลักสูตร LLM ในสหราชอาณาจักรนั้น เปิดสอนเฉพาะกับนิติศาสตรบัณฑิตเท่านั้น แต่ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพทางกฎหมายเสมอไปหลังจากจบการศึกษา ส่วนในบางกรณีพิเศษนั้นผู้เข้าสมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีปริญญาทางกฎหมายก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเป็นอย่างมาก และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับผลคะแนนสอบ IELTS 7.0

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด เพื่อใช้ในการทดสอบ IELTS รวมถึงทำคะแนนให้ได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร กรุณอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

นอกจากนั้นเรายังมีบริการ Oxbridge Service ที่พร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Oxford, Cambridge, LSE หรือ King's College London อีกด้วย

SI-UK พร้อมช่วยคุณในการสมัครเรียน

หากคุณสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา หรือ บริการพรีเมี่ยม ที่การันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาต่อของเราเพื่อ รับคำปรึกษาฟรี 

 

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool