หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ Bournemouth University:

Bournemouth LLM

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ Bournemouth University

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, Bournemouth University

ภาพรวม

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก Joint Examination Board ของ The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) และ The Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) หลักสูตรนี้สอนโดยนักวิชาการจาก Centre for Intellectual Property Policy & Management ที่โด่งดัง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทและนักกฎหมายชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมจากสหราชอาณาจักร (หรือเทียบเท่า) หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพที่เทียบเท่ากับปริญญา หรือการฝึกอบรมและ/หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.0 (แบบ Academic) หรือสูงกว่า

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool