หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

นักศึกษานานาชาติที่มีความต้องการจดทะเบียนการทำงานในสหราชอาณาจักรด้านพยาบาลศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตร Overseas Nursing Programme (ONP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา โดยผู้จบหลักสูตร ONP นี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพทางพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักรได้ อีกทั้งยังสามารถจดทะเบียนเพื่อทำงานใน National Health Service หรือ NHS ได้ทุกแห่งในสหราชอาณาจักรซึ่งรวมไปถึงภาคส่วนเอกชน

การเรียนหลักสูตร ONP เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร BSc และหลักสูตรปริญญาโท MSc ทางด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ สูงกว่าปริญญาตรีทางด้าน International Nursing Studies ที่สามารถลงทะเบียนกับ Nursing and Midwifery Council (NMC) เพื่อการทำงานในสหราชอาณาจักรได้

แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มเวลา 1 ปี  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียน ONP ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงาน ระยะเวลา 400 ชั่วโมง และนักศึกษาในสหราชอาณาจักรยังได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระหว่างภาคการศึกษาและสามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด

การสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของเราเพื่อรับคำแนะนำฟรีทุกขั้นตอน

เส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาในด้านพยาบาลศาสตร์หลาย ๆ แขนง รวมไปถึงหลักสูตรบังคับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนเพื่อรับฟังบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการทำงานกลุ่ม ขณะเดียวกันยังมีการฝึกงานในชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึงศูนย์การแพทย์หลายแห่ง ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านพยาบาลศาสตร์โดยตรง

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะได้ 4 สาขา ซึ่งได้แก่ adult, child, learning disability และ mental health ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามุ่งเน้นการสานต่อทางด้านอาชีพต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 30 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านพยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และได้รับการจัดอันดับโดย Guardian University Guide ประจำปี 2018 มีดังนี้

 1. University of Liverpool
 2. University of Edinburgh
 3. University of Glasgow
 4. University of Bradford
 5. University of Sunderland
 6. University of Huddersfield
 7. University of East Anglia
 8. University of Leeds
 9. Keele University
 10. University of Nottingham

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เรายังมีบริการพิเศษ ซึ่งช่วยการันตีได้ว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool