ศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยา (Psychology) ในสหราชอาณาจักร

Psychology

หลักสูตรจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรจิตวิทยา (Psychology) 

ศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา เป็นการศึกษาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในการอธิบายความคิดและความรู้สึก ซึ่งหลักสูตรจิตวิทยาถือเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทำความเข้าใจ รวมถึงการทดลองภาคทฤษฏี ข้อมูลเทคโนโลยี และโครงสร้างทางด้านทฤษฎี โดยจะมีให้เลือกหลากหลายสาขา เช่น จิตวิทยาอาชญากร จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาประยุกต์ จิตวิทยากฎหมาย การจัดการและนิติจิตวิทยา เป็นต้น

หลักสูตรการเรียนทางด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักรนั้นมีทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนั้น จะมุ่งเน้นการเรียนทางด้านศาสตร์ ศิลป์ และการศึกษา ส่วนวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตนั้นุจะม่งเน้นการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นั่นเอง 

เส้นทางอาชีพทางด้านจิตวิทยา

ผู้จบการศึกษาทางด้านจิตวิทยาสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงสายงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมมนุษย์ สวัสดิการสังคม จิตเวช จิตวิทยาบำบัด งานสายโฆษณา การตลาด และการสอน เป็นต้น

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยา

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
 • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับจาก Guardian University Guide 2018  ในสาขาจิตวิทยา

 1. University of Bath
 2. University of St Andrews
 3. University of Cambridge
 4. University of Oxford
 5. University College London
 6. Loughborough University
 7. Durham University
 8. University of Surrey
 9. University of York
 10. University of Birmingham

หากน้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษาต่อ Oxford, Cambridge หรือ University College London สามารถดูรายละเอียดบริการ Oxbridge ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับโลกได้

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และบริการพิเศษ จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool