ศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยา (Psychology) ในสหราชอาณาจักร

Psychology

หลักสูตรจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรจิตวิทยา (Psychology) 

ศึกษาต่อหลักสูตรจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

การศึกษาทางด้านจิตวิทยาเป็นการศึกษาทางด้านจิตและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเป็นการเรียนรุู้เพื่อทำความเข้าใจในการอธิบายความคิดและความรู้สึก หลักสูตรจิตวิทยานี้เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทำความเข้าใจ รวมถึงการทดลองภาคทฤษฏี ข้อมูลเทคโนโลยีและโครงสร้างทางด้านทฤษฎี หลักสูตรทางด้านจิตวิทยายังมีหลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น จิตวิทยาอาชญากร จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาประยุกต์ จิตวิทยากฎหมาย การจัดการและนิติจิตวิทยา

หลักสูตรการเรียนทางด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักรนั้นมีทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตนั้นมุ่งเน้นการเรียนทางด้านศาสตร์ ศิลป์ และการศึกษา ส่วนวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตนั้นุม่งเน้นการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

เส้นทางอาชีพทางด้านจิตวิทยา

ผู้จบการศึกษาทางด้านจิตวิทยาสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงสายงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมมนุษย์ สวัสดิการสังคม จิตเวช จิตวิทยาบำบัด งานสายโฆษณา การตลาดและการสอน 

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยา

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
 • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อทางด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับจาก Guardian University Guide 2018  ในสาขาจิตวิทยา 

 1. University of Bath
 2. University of St Andrews
 3. University of Cambridge
 4. University of Oxford
 5. University College London
 6. Loughborough University
 7. Durham University
 8. University of Surrey
 9. University of York
 10. University of Birmingham

หากน้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษาต่อ Oxford, Cambridge หรือ University College London สามารถดูรายละเอียดบริการ Oxbridge ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับโลกได้

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และด้วยบริการ Premium จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool