การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอา

TESOL

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL)

เรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักร

การศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (TESOL) โดยทั่วไปใช้เวลาศึกษาด้านนี้ระดับปริญญาโท แบบเต็มเวลา 1 ปี และแบบไม่เต็มเวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยม ซึ่งสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นส่วนใหญ่จะศึกษาลึกด้านภาษา ควบคู่ไปกับกระบวนการการเรียนและการสอน เน้นองค์ประกอบหลักทั้งการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง นอกจากนี้ยังศึกษาเชิงทฤษฎีภาษา การฝึกปฎิบัติในการสอนซึ่งจะต้องได้รับการประเมิน พร้อมทั้งเน้นศึกษาในส่วนเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรนี้ ได้แก่ ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ความต้องการครูผู้สำเร็จหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นมีสูง นั่นหมายความว่าคุณสมบัติในการสำเร็จหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีโอกาสได้ตำแหน่งงานทั้งในโรงเรียน วิทยาลัยและโรงเรียนภาษาหลายแห่ง

การงานอาชีพสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

คุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นนั้นนำไปสู่การได้รับจ้างงานทุกที่ในโลกที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ระดับโลก ซึ่งเพิ่มโอกาสในการจ้างงานพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนพิเศษ ในสายอาชีพนี้ ผู้จ้างงานมักให้คุณค่าแก่ทักษะการวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญด้านการข้ามวัฒนธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นหลายคนผันตัวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตนและการเรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักรเป็นการหล่อหลอมให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมและภาษาในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้มุมมองในการนำไปประกอบอาชีพของคุณได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งยวด

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น มีอะไรบ้าง?

สำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นจะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.0 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.5 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

หากคุณต้องการพัฒนาปรับปรุงคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ทำไมถึงไม่เข้าร่วมลงทะเบียนเลือกเรียนสักหนึ่งหลักสูตรของเราในลอนดอน? หลักสูตรเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) IELTS study options เปิดพร้อมแล้วสำหรับคุณ

สมัครเข้าเรียนต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นได้ที่ไหนบ้างในสหราชอาณาจักร?

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่นในสหราชอาณาจักร สิบอันดับมหาวิทยาลับที่ดีที่สุดด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น มีดังนี้

หากต้องการเข้าศึกษาต่อที่ Oxford, Cambridge or UCL? โปรดตรวจสอบบริการ Oxbridge Service, จะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุดในโลก

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และด้วยบริการ Premium จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool