10 อันดับมหาวิทยาลัยใน UK สาขา Accounting and Finance ปี 2018

มหาวิทยาลัยท็อป 10 สาขา Accounting and Finance

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการบัญชีและการเงิน ปี 2018

Top 10 UK Universities for Accounting and Finance 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการบัญชีและการเงิน ปี 2018

หลักสูตร Accounting and Finance ในสหราชอาณาจักร เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการที่จะทำงานในสายการบัญชี การเงิน และในภาคธุรกิจต่างๆ มีรายวิชาที่ครอบคลุม อาทิ corporate finance, financial risk, management accounting และ auditing รวมถึงวิชาหลักๆ อย่าง operations and people management เป็นต้น

Study Accounting and Finance in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Accounting and Finance ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ที่นี่!

Top 10 UK universities for Accounting & Finance

Rank University Location

Source: rankings

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool