มหาวิทยาลัยท็อป 10 ในสหราชอาณาจักร สาขา Accounting and Finance ปี 2016

มหาวิทยาลัยท็อป 10 สาขา Accounting and Finance

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อสาขา Accounting and Finance ในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยท็อป 10 ในสหราชอาณาจักร สาขา Accounting and Finance ปี 2016  

หลักสูตร Accounting and Finance ในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะประกอบอาชีพทางด้านบัญชี การเงิน และภาคส่วนธุรกิจ หลักสูตรนี้จะเป็นการจัดการทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการบัญชีและตรวจสอบบัญชี ไปพร้อม ๆ กับการจัดการทางด้านธุรกิจทั่วไปและการบริหารจัดการคน

หากคุณสนใจศึกษาต่อทางด้าน Accounting and Finance ในสหราชอาณาจักร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยท็อป 10 ในสาขานี้ด้านล่าง

หากคุณสนใจสมัครเรียนสาขา Accounting and Finance ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนต่อสาขา Accounting and Finance เชิญมาพบกับเราที่สำนักงานหรือรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราผ่าน Skype ฟรี!

มหาวิทยาลัยท็อป 10 สาขา Accounting and Finance

Rank University Location
1 University of Leeds Leeds, England
2 Lancaster University Lancaster, England
3 University of Warwick Coventry, England
4 London South Bank University London, England
5 Loughborough University Loughborough, England
6 University of East Anglia Norwich, England
7 University of Nottingham Nottingham, England
8 Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland
9 University of Surrey Guildford, England
10 University of Glasgow Glasgow, UK

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool