10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2018

Art Top 10

หลักสูตร Arts & Design ที่ดีัที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Art 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2018

การเรียนใน Art School ที่นี่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ และทฤษฏีทางศิลปะของตัวเอง ภายใต้การดูเหล่าของเหล่าคณาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศิลปะ เกณฑ์ในการเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยแม้จะต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันก็คือ ทุกที่จะเรียกดู Portfolio ของผู้สมัคร เพื่อพิจารณาเรื่องของความสามารถและความหลงไหลในศิลปะของผู้สมัครเป็นสำคัญ

บัณฑิตที่จบสาขานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย สำนักพิมพ์ บริษัทโฆษณา พิพิธภัณฑ์ แฟชั่น ภาพยนตร์ และอื่นๆ

Study Art & Design in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Art & Design ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK Universities for Art & Design

Rank University Location
1 University College London London, England
2 Newcastle University Newcastle, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 Oxford Brookes University Oxford, England
5 University of Leeds Leeds, England
6 Kingston University Kingston-upon-Thames, England
7 Goldsmiths, University of London London, England
8 Nottingham Trent University Nottingham, England
9 University of Northampton Northampton, England
10 Aberystwyth University Aberystwyth, Wales

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool