10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปี 2018

Biological Sciences Top 10

หลักสูตร Biological Sciences ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Biological Sciences 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปี 2018

Biological Sciences หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือการหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ในปีแรก ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและคอนเส็ปต์กว้างๆ เกี่ยวกับ Biological Sciences ก่อนที่จะไปเจาะลึกเกี่ยวกับสาขาต่างๆ ในปีที่สองและสาม ตามลำดับ เป็นต้นว่า เรื่องของ cell biology, physiology และ biomedicine ฯลฯ หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนสามารถไปต่อยอดได้ในแวดวงของการทำวิจัย สุขภาพ และการประเมินสิ่งแวดล้อมได้

Study Biological Sciences in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Biological Sciences ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Biological Sciences

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Oxford Oxford, England
4 Ulster University Ulster, Northern Ireland
5 University of Warwick Coventry, England
6 University of Birmingham Birmingham, England
7 University of Surrey Guildford, England
8 University of York York, England
9 University of Sussex Brighton, England
10 Imperial College London London, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool