10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2018

Economics Top 10

หลักสูตร Economics ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Economics 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2018

การศึกษาต่อในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิต หลักสูตรจะเน้นไปที่การศึกษาระบอบการเมืองการปกครอง ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการคำนวณ ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะมีการพัฒนา

นอกจากนี้ บัณฑิตที่จบในสาขาเศรษฐศาสตร์ ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งฐานเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงกว่าอาชีพโดยทั่วไป

Study Economics in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  Economics ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Economics

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland
4 University of Nottingham Nottingham, England
5 Coventry University Coventry, England
6 University of Leeds Leeds, England
7 University of Surrey Guildford, England
8 University of Warwick Coventry, England
9 University of Bath Bath, England
10 University of Durham Durham, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool