10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion ปี 2018

Fashion Top 10

หลักสูตร English Studies ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK universities for Fashion 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion ปี 2018

สาขาวิชา Fashion Design ของสหราชอาณาจักร ได้รับการพัฒนาและดำเนินการสอนโดยมืออาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่น ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิค ทฤษฏี และการวิเคราะห์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่นที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ระหว่างศึกษา ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการทำงานจริงในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นของโลก และได้รับการสนับสนุนในการแข่งขันด้านแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ

Study Fashion in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Fashion ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Fashion

Rank University Location
1 Loughborough University Loughborough, England
2 Kingston University Kingston-upon-Thames, England
3 University of Dundee Dundee, Scotland
4 Manchester Metropolitan University Manchester, England
5 Falmouth University Falmouth, England
6 University for the Creative Arts Various, England
7 Nottingham Trent University Nottingham, England
8 University of Portsmouth Portsmouth, England
9 Staffordshire University Stoke-on-Trent/Stafford, England
10 University of the Arts London London, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool