10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปี

International Relations Top 10

หลักสูตร International Relations ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for International Relations 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปี 2018

สาขายอดนิยมอย่าง International Relations จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแก่นของปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเรื่องของ การเมือง การศึกษาและอาชญากรรม ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนให้วิเคราะห์ ตีความ และประเมินสถานการณ์โลก ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

Study International Relations in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร International Relations ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK Universities for International Relations

Rank University Location

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University