10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK ด้านกฏหมาย (Law) ปี 2018

Law Top 10

หลักสูตรด้านกฏหมาย ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Law 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK ด้านกฏหมาย (Law) ปี 2018

หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของสหราชอาณาจักร เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย หลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า จะสามารถก้าวไปทำงานสาขาใดก็ได้ในสายงานด้านกฏหมาย

ลักษณะการเรียนการสอนส่วนใหญ่ เป็นการเรียนรู้ผ่านการสัมมนา บรรยาย และการสอนแบบรายบุคคล ทั้งนี้ยังห้องพิพากษาคดีจำลองให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกฝนอีกด้วย

Study Law in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรด้านกฏหมาย ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Law

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Dundee Dundee, Scotland
4 London School of Economics London, England
5 University of York York, England
6 UCL Institute of Education London, England
7 University of Abertay Dundee Dundee, Scotland
8 University of Durham Durham, England
9 University of Glasgow Glasgow, UK
10 University of Leeds Leeds, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University