10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2018

Nursing Top 10

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Nursing 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2018

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ Nursing degrees ในสหราชอาณาจักร เป็นการรวมเอาทฤษฏีทางด้านการพยาบาลและการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลท้องถิ่น ผู้สมัครต้องมีทักษะทางด้านการคำนวณ ภาษา และการสื่อสารแบบทีมเป็นอย่างดี

Study Nursing in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Nursing

Rank University Location
1 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
2 Swansea University Swansea, Wales
3 University of Glasgow Glasgow, UK
4 Queen Margaret University Musselburgh, Scotland
5 University of Liverpool Liverpool, England
6 University of Essex Essex, England
7 Coventry University Coventry, England
8 University of Huddersfield Huddersfield, England
9 Liverpool John Moores University Liverpool, England
10 Keele University Newcastle-under-Lyme, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University