10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2018

Nursing Top 10

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Nursing 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2018

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ Nursing degrees ในสหราชอาณาจักร เป็นการรวมเอาทฤษฏีทางด้านการพยาบาลและการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลท้องถิ่น ผู้สมัครต้องมีทักษะทางด้านการคำนวณ ภาษา และการสื่อสารแบบทีมเป็นอย่างดี

Study Nursing in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Nursing

Rank University Location
1 University of Liverpool Liverpool, England
2 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
3 University of Glasgow Glasgow, UK
4 University of Bradford Bradford, England
5 University of Sunderland Sunderland, England
6 University of Huddersfield Huddersfield, England
7 University of East Anglia Norwich, England
8 University of Leeds Leeds, England
9 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
10 University of Nottingham Nottingham, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool