10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขารัฐศาสตร์ ปี 2018

Politics Top 10

หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Politics 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขารัฐศาสตร์ ปี 2018

Politics degrees หรือปริญญาสาขารัฐศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ไมได้ศึกษาเฉพาะเรื่องของการบริหารรัฐเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่เรื่องของแนวความคิดและข้อขัดแย้ง วิธีที่ทั้งสองสิ่งนี้ถูกสื่อสาร พัฒนา และอภิปรายในโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว

ทักษะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จะถูกนำไปใช้ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฏีการเมืองเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ บัณฑิตที่จบทางด้านรัฐศาสตร์มักประกอบอาชีพในสายด้านการเมือง รัฐบาล ข้าราชการ และองค์กรเอกชน

Study Politics in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Politics

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Warwick Coventry, England
4 University of Cambridge Cambridge, England
5 University of Bristol Bristol, England
6 Kings Colleges London London, England
7 London School of Economics London, England
8 University of Exeter Exeter, England
9 University of Kent Kent, England
10 University College London London, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool