10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขารัฐศาสตร์ ปี 2018

Politics Top 10

หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Politics 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขารัฐศาสตร์ ปี 2018

Politics degrees หรือปริญญาสาขารัฐศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ไมได้ศึกษาเฉพาะเรื่องของการบริหารรัฐเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่เรื่องของแนวความคิดและข้อขัดแย้ง วิธีที่ทั้งสองสิ่งนี้ถูกสื่อสาร พัฒนา และอภิปรายในโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว

ทักษะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์จะถูกนำไปใช้ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฏีการเมืองเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ บัณฑิตที่จบทางด้านรัฐศาสตร์มักประกอบอาชีพในสายด้านการเมือง รัฐบาล ข้าราชการ และองค์กรเอกชน

Study Politics in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Politics

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 University of Bristol Bristol, England
5 Loughborough University Loughborough, England
6 University of Warwick Coventry, England
7 University of York York, England
8 London School of Economics London, England
9 Coventry University Coventry, England
10 University of Exeter Exeter, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University